09.07.2018 14:47 Wiek: 1 year

Komunikat żeglugowy


Zgodnie z powiadomieniem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Czarneckiego w Poznaniu w dniach 10.07 oraz 12.07.2018 r. w godzinach 3:00 - 12:00 odbędą się strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej, środków minerskich oraz pozoracji pola walki obejmujące obszar rzeki Warta na terenie poligonu Biedrusko.

Na czas działań wojskowych obowiązuje kategoryczny zakaz wstępu na ww. odcinek rzeki.