Informacja dla wodniaków

15.05.2018 15:14 Wiek: 1 year

Gabaryty jednostek pływających po WPW


Maksymalne wymiary jednostek mogących pływać po WPW wynikają z parametrów śluz występujących na szlaku.

Najmniejsze śluzy, o wymiarach 4,93 m szerokości i 42 m długości, występują na Górnej Noteci. Są to śluzy Pakość (80,94 km) i Łabiszyn (116,08 km). Na podstawie tych wymiarów szacunkowa wielkość największych jednostek pływających po Pętli nie powinna przekraczać 4,5 x 40 m.