Informacja dla wodniaków

13.05.2018 11:33 Wiek: 1 year

Nowe Prawo Wodne a funkcjonowanie śluz


1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo Wodne, która reguluje m. in. przepisy dotyczące administrowania drogami śródlądowymi w Polsce. Jednym z organów powołanych na mocy ustawy są Zarządy Zlewni, które zajmują się działalnością śluz na rzekach i kanałach.

Za działanie śluz na Wielkiej Pętli Wielkopolski odpowiedzialne są trzy Zarządy:

·         ZZ Inowrocław

o   Noteć Górna Skanalizowana – 59,5 km do 121,6 km drogi wodnej Warta-Kanał Bydgoski

o   Kanał Górnonotecki – 121,6 km do 146,6 km drogi wodnej Warta-Kanał Bydgoski

o   Kanał Bydgoski – 14,8 km do 38,9 km drogi wodnej Wisła-Odra

o   Noteć Dolna Skanalizowana – 38,9 km do 106,1 km drogi wodnej Wisła-Odra

·         ZZ Piła

o   Noteć Dolna Skanalizowana – 106,1 km do 176,2 km drogi wodnej Wisła-Odra

·         ZZ Koło

o   Kanał Ślesiński – 0,0 km do 26,46 km

 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.