Informacja dla wodniaków

17.05.2018 15:13 Wiek: 1 year
Autor: WOT

Przewodnik dla żeglarzy i armatorów jachtów


Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dla żeglarzy i armatorów jachtów, który opublikowany został przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Opracowanie to powstało z myślą o żeglarzach i właścicielach jachtów o długości do 24 m, aby ułatwić im orientację w obowiązujących normach prawnych oraz ich praktycznym zastosowaniu.

Pierwsza jego część (punkty 1-8) zawiera informacje dotyczące wymogów formalno-prawnych. W drugiej części (punkty 9-11) znalazły się informacje i rekomendacje MGMiŻŚ w zakresie bezpieczeństwa.

Materiał to podstawowe opracowanie tematów. Przypomnieć o różnych istotnych zagadnieniach i wskazuje, gdzie można szukać dalszych informacji w tym temacie.