Informacja dla wodniaków

14.05.2018 12:02 Wiek: 1 year

Śluzowanie i wodowanie jednostek pływających


ŚLUZOWANIE

Spośród śluz na Wielkiej Pętli Wielkopolski nie działa Śluza Okole na Kanale Bydgoskim - przepłynięcie całej Pętli jest niemożliwe do IV kwartału 2018 roku. Aktualne informacje na temat funkcjonowania śluz oraz godzin ich otwarcia znajdują się w komunikatach żeglugowych wydawanych przez RZGW w Poznaniu oraz w Bydgoszczy.

Wysokość opłat za śluzowanie reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 roku. Jednostkowa cena za śluzowanie w przypadku:
   1. statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, urządzenia pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw oraz obiektu pływającego o długości powyżej 20 m, za każdą wymienioną jednostkę pływającą:
      a) od 7:00 do 19:00 wynosi 15,50 zł,
      b) od 19:00 do 7:00 wynosi 16,26 zł;
   2. statku przeznaczonego do uprawiania sportu i rekreacji oraz innych małych statków (statków do 15 ton nośności lub służących do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów), za każdy statek:
      a) od 7:00 do 19:00 wynosi 7,20 zł,
      b) od 19:00 do 7:00 wynosi 14,40 zł;
   3. kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy kajak lub łódź wiosłową:
      a) od 7:00 do 19:00 wynosi 4,10 zł,
      b) od 19:00 do 7:00 wynosi 8,20 zł.

WODOWANIE

Zwodowania jednostki pływającej można dokonać w marinach znajdujących się na szlaku, m. in. w Pile, Kruszwica, Ślesinie, Koninie - Gosławicach, Koninie, Nowym M. nad Wartą, Lądzie, Śremie, Jaszkowo, Rogalinie, Puszczykowie, Luboniu, Poznaniu, Międzychodzie, Sierakowie, Obrzycku, Drawsku, Powidzu, Czarnkowie czy Czerwonaku.

Dodatkowo oddano do użytku dźwigi w:

·         Marinie w Ślesinie (udźwig 8 ton),
·         Kruszwicy,
·         Pątnowie,
·         Gosławicach,
·         Bernardynce,
·         Mikorzynie,
·         Koninie.

Na terenie Konina znajduje się kilka czynnych dźwigów o różnych parametrach. Należy wcześniej telefonicznie zgłosić rezerwację (większość sprzętu jest w okresie letnim na montażach w terenie). Informacji udziela Koniński Okręgowy Związek Żeglarski, tel. 501 614 040.